STANBUL �NVERSTES KTSAT FAK�LTES �LETME B�L�M�

   

http://www.istanbulisletme.org   (http://istanbulisletme.org)

T�rkiye'de iletme eitimine ilk kez balanan,

T�rkiye'nin en �nl� y�netici, bakan, finans�, m�avir, iktisat��, iletmeci ve profes�rlerini yetitiren �retim kurumu!

DEVAM ETMEK N TIKLAYINIZ...

Istanbulisletme.org resmi bir web sitesi olmayip ba�Imsiz bir eklde ��lemektedr

istanbulisletme.org, 21 KasIm 2001 �ar�amba g�n� faaliyete ba�lamI�TIR